Ολοκληρωμένες:

  • Δρατιώτης Ράιος Χαράλαμπος, “Έλεγχος απόδοσης ενεργητικού συστήματος ανάρτησης οχήματος με ελεγκτή PID”, 2016.

  • Βερβέρας Στέφανος, Ανάλυση της δυναμικής συμπεριφοράς της εμπρόσθιας ζώνης παραμόρφωσης οχήματος κατά την πρόσκρουση με τη χρήση του λογισμικού LS-DYNA”, 2015.

  •  Πιαστόπουλος Παύλος, Δημιουργία τρισδιάστατων γεωμετρικών μοντέλων τμημάτων οχήματος με τη χρήση του προγράμματος SolidWorks”, 2015.

 

  • Ασικέλης Κωνσταντίνος, “Πειραματικός προσδιορισμός παραμέτρων πρόσκρουσης”, 2015.

 

  •  Μαυρίκος Παναγιώτης, “Σχεδιασμός και κατασκευή δοκιμαστηρίου πρόσκρουσης”, 2015.

  • Φωτόπουλος Σωτήριος, “Βελτιστοποίηση γεωμετρίας δοκών εμπρόσθιας ζώνης ελεγχόμενης παραμόρφωσης αυτοκινήτου με την βοήθεια της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων”, 2011.

  • Σεϊταρίδης Ανέστης, “Αναλυτικός προσδιορισμός τάσεων και παραμορφώσεων αγωνιστικού μονοθέσιου τύπου BAJASAE”, 2011.

  • Τριανταφυλλίδης Νικόλαος, “Μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς συστήματος ανάρτησης οχήματος μέσω προσμοιωτικού μοντέλου”, 2011.

  • Σταμάτης Κωνσταντίνος, “Σχεδιομελέτη πλαισίου ενός αγωνιστικού οχήματος τύπου Formula SAE Students βασισμένη στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων”, 2010.

  Τρέχουσες:

  • Ερμίδου Δήμητρα, “Επίδραση των μεταλλικών στοιχείων στη δύναμη τριβής και στο ρυθμό φθοράς των υλικών τριβής του συστήματος πέδησης των δικύκλων οχημάτων”.

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.