• ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

          - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
          - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
          - ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 

  • ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

 

  • ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ

 

  • ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗ ΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

 

 

  • ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

 

 

  • ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ

 

 

  • ΡΟΠΟΜΕΤΡΟ ΗΒΜ Τ10F

         - Ονομαστική ροπή 2 kN.m

         - Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής  15000 rpm

 

 

  • ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ ΗΒΜ C2

         - Ονομαστική δύναμη 200 kN

 

 

 

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.